Ленина,2 Усиление фундамента Академии правосудия (2010)